TBMM’DE TEMSİL EDİLEN MUHALEFET PARTİLERİMİZİN
GENEL VE EŞ BAŞKANLARINA MEKTUP

3 Kasım 2021

AÇIKLAMA

Sevgili dostlar,

Mevcut sistemin kendisini korumak için oluşturduğu muazzam direnç blokunun farkındaydık, bunu yaşayarak ve bedelini de ödeyerek öğrenmiş olduk.

Adaylığımı açıkladığım günden itibaren, medyanın, farklı kesimlerce desteklenen bütün organlarından kesin bir şekilde yasaklandım. Ayrıca yargısal, mali, idari ağır cezalara maruz bırakıldım.

Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan ‘5 günde 100 bin imza toplama’ zorunluluğu, çok yüksek bir adaylık bedeli ödeme, propaganda süresinin çok kısa olması, tanıtım için izin verilmemesi gibi anti demokratik yöntemlerin uygulanması ve daha onlarca engel, baskı, sindirme, yıldırma faaliyetiyle, partisiz bir aday için fırsat eşitliği tamamen yok edilmiştir.

Bu koşullar altında adaylığımı bir sonraki seçime ertelemeyi daha gerçekçi bir karar olarak değerlendirdim.

Bu kararımın “oyları bölmeyin hocam” diyen dostları da memnun edeceğinin farkındayım. Muhalefet partilerine yaptığım; akılcı, şeffaf, katılımcı yöntem önerilerinden sonra, benimle ilgili böyle bir değerlendirme yapılmasını hak etmediğimi ifade etmek isterim.

Bir avuç inanmış dostumla, tüm bunlara rağmen, 3 yıla yakın bir süre; sistematik, disiplinli, nitelikli bir çalışma yürüttük. Onların desteğiyle kitaplar, dokümanlar yazdım; videolar hazırladım, Türkiye’yi gezdim, konferanslar verdim. Daha erdemli nesiller yetiştirmek için Ateş Böceği seminerleri düzenledik.

Ben ve dostlarım şu anda, gönüllerimiz ve vicdanlarımız rahat olarak vakur bir üzüntü içindeyiz.

Öfkeli değiliz. Kimseye kırılmadık, küsmedik, kimseye kin beslemiyoruz. Erdem ülkümüzü kaybetmedik, ileri ve tam demokrasi hedefimizden vazgeçmedik, refah toplumu olmak yolunda rotamızı değiştirmedik.

Çalışmalarımıza; Ateş Böceklerimizle, inançla ve heyecanla, Erdemli Yurttaş Hareketi çatısı altında, Erdem-Demokrasi-Refah zincirini kurmak üzere devam edeceğiz.

Kendi açımdan ise, bugüne dek ortaya koyduğum politik değerler, vizyon ve projeleri esas alarak, seçilecek cumhurbaşkanını, parlamentoyu ve onların uygulamalarını, somut kriterlere göre, doğrularında desteklemeye, yanlışlarında eleştirip doğruyu göstermeye kararlılıkla devam edeceğim. Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk’ün vizyonu doğrultusunda yönetilmesi için gelecek seçimlerde aktif olacağım.

Sorumluluğumu, bugüne kadar olduğu gibi, sadece ülkemizle sınırlı görmüyorum. Dünyanın ve uluslararası alanın da içinde bulunduğu krizden çıkması için yapılması gerekenler konusunda sistem yaklaşımlı çözüm önerilerimi paylaşmaya devam edeceğim.

Tabii ki bütün bu faaliyetlerimi sürdürürken, 8K Tıbbı ve Toplum Sağlığı Genombilim alanındaki bilimsel çalışmalarımı, canım torunlarımla zaman geçirmeyi ve hobilerimi de ihmal etmeyeceğim.

Selam, sevgi ve saygılarımla,

Dr. Serdar Savaş

Partisiz ve Birleştirici

Cumhurbaşkanı Adayı

Birleştirici cumhurbaşkanı adayı Dr. Serdar Savaş olarak, erdemli toplum, ileri ve tam demokrasi, refah devleti amaçlarına ulaşmak için Sarı Otobüs ile yola çıktım. Halkımızın güvenliğini sağladığımız, ekonomik koşullarını Avrupa düzeyine getirdiğimiz, çocuklarımızın kendilerini gerçekleştirebilecekleri eğitim sistemini kurduğumuz, kişiye özel koruyucu sağlık uygulamalarına geçtiğimiz, etnik ve inanç farklılıklarının zenginliğimiz olduğu, insanca yaşadığımız bir Türkiye’ye gidiyoruz.

Amacım Seçimi İlk Turda Kazanmak!

2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri toplumumuzun, ülkemizin ve devletimizin geleceği için hayati önemi haizdir. Ben bu seçimi birinci turda ve en az %70 çoğunlukla kazanmayı amaçlıyorum. Seçildiğimde yapacaklarım bu sitede, yazılarımda, videolarımda net bir şekilde açıklanmıştır.
Halkımızın partiler arası çekişmelerin üstüne çıkarak kendi geleceği için irade göstermesi ve birleşmesi gerekiyor. Ben bu iradenin temsilcisi, birleşmenin öncüsüyüm. Hangi siyasi partiye, hangi etnik kimliğe, hangi inanca mensup olursa olsun tüm namuslu ve erdemli yurttaşlarımızın birleşerek mevcut sistemi değiştirmek için benimle birlikte olmalarına ihtiyacım var. Halkımız, haklının ve Hakk’ın yanında olmasını bilir.

Kısa, Orta, Uzun Vade Hedefler

Mesele seçimi kazanmanın ötesinde, geleceğimizi kazanmak olmalı!

Başka yolu yok birleşeceğiz!

İlk Turda Seçimi Kazanmak

Halkın birleştirici ve partisiz cumhurbaşkanı adayı olarak seçimi en az %70 ezici üstünlükle kazanmak kısa vadeli hedefimdir.

Dijital Demokrasi ile Halkın Anayasası

Dijital demokrasiye geçeceğiz. Halkımızın katkı ve katılımıyla bir toplumsal sözleşme hazırlayacağız. Halkımız tarafından hazırlanmış ilk anayasamızı seçimlerden en geç 3 yıl sonra uygulamaya koyacağız.

Refah Toplumu

Erdem – Demokrasi – Refah zincirini kuracağız. 2027 yılında refah toplumuna giden yolda ilerleyeceğiz.

Çözüm Önerilerim Videolar

Hayatımda çözümünü önermediğim hiçbir şeyi eleştirmedim. Memleketin tüm sorunlarıyla ilgili çözüm önerilerimi içeren videoları izleyebilirsiniz.

Korkuya teslim olmayalım, cesur olalım!

Kafamızdaki duvarları yıkalım

Artık yeter! Sorunları değil çözümleri konuşalım.

Birleşmek gerek.

Ekonomik kalkınma demokratik bir hukuk devletinde mümkündür.

Mevcut kapitalist sistem ile yerküreyi yok ediyoruz.

Ekonomik kalkınmanın ön koşulları

Sosyal piyasa ekonomisi

Cumhurbaşkanı Adayı

Mevcut sistem, sistemi sorgulayan insanları dışlıyor. Çünkü sorun partilerde veya kişilerde değil, sorun sistemde. Bu sistemden geçinenler, bu sistemi değiştirmeyecekler. Artık halk olarak dümene geçmemizin zamanı geldi. Birleşiyoruz. Sen de imza ver, sen de katıl!

Dr. Serdar Savaş partisiz ve birleştirici cumhurbaşkanı adayı olarak Sarı Otobüs’le ülkemizi dolaşıyor. Her ilde yurttaşlarımızla, siyasi partilerle, yerel yöneticilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla görüşüyor, onlara erdemli bir toplum olarak ileri ve tam demokrasiyi nasıl kuracağımızı anlatıyor; Türkiye’nin insan haklarına dayalı sosyal bir hukuk devleti olmasının önündeki zihinsel engellerimizi kaldırmaya çalışıyor. Her ilde Ateş Böcekleriyle buluşuyor.

Sarı Otobüs 70 yaşında.Biraz yorgun. Zaman zaman rahatsızlanıp oto sanayi sitelerini ziyaret ediyor ama kararlı bir şekilde yolundan dönmüyor. Sarı Otobüs ilk önce ‘erdem’ demek; önyargısızlık, empati, sevgi ve saygı demek. Aynı zamanda insana değer vermek, canlı cansız tüm yerküreyi korumak demek. Toplumla, doğayla barış ve ‘ama’sız demokrasi demek. Herkes için adalet, bilim, sanat, kalkınma, dayanışma demek. Tüm çocuklarımızın, gençlerimizin, halkımızın, ülkemizin geleceği demek. Ateş Böceği’nin ışığı, nûru, ziyası demek. Yolunda kararlı bir şekilde ilerleyen Sarı Otobüs toplumsal değişim ve gelişimimizin aydınlığı demek.
DESTEKLERİNİZLE “SARI OTOBÜS DURMASIN!” 

Hareketimizin başarısı, bu harekette yer alan bireylerin ‘erdem’ kavramıyla tanımladıkları değer yargıları üzerine inşa edilecektir. İşte bu yüzden bizler, bu değer ve ilkelerle donanırsak kendimizi, toplumumuzu, ülkemizi, dünyayı ve insanlığı daha güzele, daha iyiye götürebileceğimizin bilincindeyiz. Bu amaçla ‘erdem’ kavramına dayalı olarak temel değerlerimizi ve ilkelerimizi bu bildirgeyle ortaya koyuyoruz.

1. Önyargısız ve eş duyumlu (empatik) olacağız.
2. Doğru ve samimi olacağız.
3. İyi ve şefkatli olacağız.
4. Bilgili ve araştırıcı olacağız.
5. Adil ve haksever olacağız.
6. Güçlü ve cesur olacağız.
7. Kararlı ve sabırlı olacağız.
8. Çalışkan ve disiplinli olacağız.
9. Barışçı ve uzlaşmacı olacağız.
10. Eleştiriye açık ve değişime hazır olacağız.
11. Estetik değerlere sahip olacağız.
12. Saygı ve sevgi dolu olacağız.

  1. İnsan
  2. Yerküre
  3. Barış
  4. Demokrasi
  5. Adalet
  6. Bilim
  7. Sanat
  8. Kalkınma
  9. Dayanışma
  10. Gelecek

Türkiye içinde bulunduğu sistemi değiştirmedikçe ne demokrasiye ne de refaha ulaşabilir. Sistemin parçası olan iktidardaki ve muhalefetteki partiler ve bu sistemin kurumları içinde oldukları bu yapıyı değiştirmezler, değiştiremezler. Ben halkımla birlikte erdemli bir toplum, ileri ve tam demokrasi ve refah devleti olmak amacıyla Sarı Otobüs’le yola çıktım, partisiz ve birleştirici olarak cumhurbaşkanı adayı oldum. Bu kabustan kurtulup hayallerimizi geeçekleştirmek üzere birleşiyoruz. Mustafa Kemal başardı, biz de başaracağız.

Basın Bültenleri - Makaleler