Dr. Serdar Savaş Cumhurbaşkanı Adayı

Cumhurbaşkanı adayı Dr. Serdar Savaş olarak ülkemi ve halkımı çok iyi tanıyorum. Ben bu toprakların evladı, bu halkın mensubuyum. Kendimi yetiştirmek için çok emek harcadım. Yaşamım mücadeleler ve başarılarla dolu olarak geçti. Şimdi halktan ve Hakk’tan başka kimseye dayanmayan partisiz ve birleştirici bir cumhurbaşkanı adayıyım. Geçmişimde nokta kadar karanlık bir alan yoktur. Hep doğruyu ve ideali gerçekleştirmek için çalıştığımdan kuyruğuna bastığım düşmanım çoktur. Toplumsal faydayı savunurken halkın kanını emenleri düşman edinmekten hiç çekinmedim. Benden daha iyi bir cumhurbaşkanı olacağını iddia edecek herkesle, her yerde karşı karşıya gelir, tartışırım.

Dr. Serdar Savaş, sağlık politikaları, halk sağlığı, kronik hastalıkların önlenmesi, kronik hastalıkların genetik temelleri, toplum sağlığı genombilim, birey ve toplum beslenmesi, sağlık ekonomisi, sağlık finansmanı, sağlık hukuku, sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi ve yönetimi, sağlık insan gücü, üreme sağlığı, sıtma mücadelesi, aşı ile korunabilir hastalıklarla mücadele, epidemiyoloji, istatistik, tıp eğitimi, ilaç politikaları başta olmak üzere sağlık sektörünün hemen hemen tüm alanlarında, ulusal ve uluslararası etkili görevlerde bulunmuş, çalışma alanlarında farklılık yaratan ve kalıcı reformlar yapmış, yenilikler getirmiş, ilerlemeler sağlamış bir hekimdir. Geliştirmiş olduğu 7K Tıbbı modeli birinci basamak sağlık hizmetlerinin fonksiyonları açısından yeni bir bakış açısı getirmekte, 21. YY’ın sağlık stratejisi olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca insani gelişim, ülke kalkınması, uluslararası işbirliği, eğitim, sağlık, ekonomi, adalet, bilim, sanat, teoloji, insan hakları, çevre, ekoloji, hayvan hakları başta olmak üzere doğaya ve insana dair her konu ilgi alanına girer.

Doğum tarihi: 29.03.1960
Doğum yeri: Ankara
Nüfusta kayıtlı olduğu yer: Ceyhan / Adana

Eğitim
 • Remzi Oğuz Arık İlkokulu (1966-1971)–Ceyhan
 • Tepebağ Ortaokulu (1971-1974)–Adana
 • Kabataş Erkek Lisesi (1974-1977)–İstanbul
 • İstanbul Tıp Fakültesi (1977-1983)–İstanbul
 • İstanbul Hukuk Fakültesi (1984-1988)–İstanbul (1988 yılından itibaren yüklendiğim yüksek sorumluluklu görevler nedeniyle diplomamı almak için kalan son 3 dersin sınavlarına giremedim.)
 • London School of Economics and Political Science (1990-1991)–Londra
 • London School of Hygiene and Tropical Medicine (1991-1993)–Londra (LSE ve LSHTM’de bütün sınavlarımı başarıyla tamamladım. Doktora tezimin araştırmasını yapmak üzere Türkiye’ye geldiğimde Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerine atandım. Sağlık reformları için gerekli olan tez konumdaki araştırmayı profesyonel bir kuruma yaptırdığımdan bu çalışmayı üniversiteye sunmayı etik olarak doğru bulmadım. Sonraki yıllarda M.Phil. tezimi hazırladım ve bir kitap olarak yayınlandı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü’ndeki aşırı yoğun çalışma temposu içerisinde savunma fırsatını bulamadım.)
Çalışma Hayatı
 • Şehitlik Sağlık Ocağı Hekim (1983-1985)–Diyarbakır
 • Sucuzade Sağlık Ocağı Hekimi (1986-1987)–Adana
 • İl Sağlık Müdürü (1987-1988)–Adana
 • Sağlık Bakanlığı Müşaviri–Milli Sağlık Politikası Komisyonu Başkanı (1988-1989)–Ankara
 • Sağlık Projesi Genel Koordinatörü (1990-1993)–Ankara
 • Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı (1991-1993)–Ankara
 • Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Ofisi, Sağlık Politikaları ve Sistemleri Program Yöneticisi (1993-1997)–Kopenhag
 • Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Ofisi, Program Yönetim Direktörü (1998-2000)–Kopenhag
 • Birleşik Sağlık Sistemleri, Kurucu Başkan (2001-2010)–İstanbul
 • GENAR Toplum Sağlığı ve Genombilim Araştırmaları Enstitüsü, Kurucu Direktör (2004-2009)–Ankara
 • Maastricht Ünversitesi, Marie Curie Gentest Araştırması Yönlendirme Komitesi Üyesi (2011-2015)
 • Gentest Enstitüsü Toplum Sağlığı Genombilim ve Kişiye Özel Koruyucu Tıp, Kurucu Direktör (2016– )–İstanbul
 • Serbest Hekim (2016–)–İstanbul
 • Sağlık Ocaklarında Etkililik ve Verimliliğin Artırılması (1983-1988)
 • Adana Sağlık Projesi (ASAP) (1987-1988)
 • Milli Sağlık Politikası (1989)
 • Bulgaristan’dan sınır dışı edilen Türk kökenli Bulgaristan vatandaşlarının sağlık ve insani sorunlarının uluslararası platformlara taşınması (1989)
 • Sağlık Sektörü Master Plan Etüdü (1990)
 • Sağlık Reformu Sistemi (1991)
 • Yeşil Kart Sisteminin ve Kanunun Hazırlanması (1992)
 • Birinci Ulusal Sağlık Kongresi (Ulusal sağlık politikasının hazırlanma kongresi) (1992)
 • İkinci Ulusal Sağlık Politikası (Ulusal sağlık politikasını sunma konferansı) (1993)
 • Türkiye sağlık reformları yasa tasarısı taslaklarının hazırlanması (1992-1993)
 • Bölgesel Sağlık İşbirliği Konferansı (Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, KKTC, Bosna-Hersek sağlık bakanları, DSÖ, Dünya Bankası, UNICEF, UNDP’nin katılımıyla düzenlenmiş olan çok kapsamlı ve ilk konferans) (1993)
 • Kırgızistan Sağlık Reformu / Manas Projesi (1994-1996)
 • Ljubljana Avrupa Sağlık Reformları Sağlık Bakanları Konferansı’nın düzenlenmesi ve Avrupa Şartı’nın hazırlanması (1996)
 • CARNET Orta Asya Sağlık Reformları Networkü (1996-2000)
 • Dünya Sağlık Örgütü–TİKA iş birliği ile Orta Asya Cumhuriyetleri Ankara Proje Ofisi’nin kurulması (1997)
 • İngiltere Sağlıkta Hizmet Alımı ve Kontratlar Çalışması (1995-1998)
 • Almanya Sağlık Sektörü Sözleşmeleri (1995-1998)
 • Türkmenistan Sağlık Reformu / LUKMAN Projesi (1996-1998)
 • Kazakistan Halk Sağlığı Üniversitesi’nin kuruluşu (1997-1999)
 • Portekiz bölge sağlık idarelerinin kurulması (1997)
 • Yüzyıl İçin Avrupa’da Herkese Sağlık Politikası (1999-2000)
 • Vehbi Koç Vakfı sağlık stratejilerinin geliştirilmesi (2000)
 • VKV Amerikan Hastanesi reorganizasyon ve verimlilik artışı projesi (2001)
 • Dünya Bankası Türkiye Sağlık Reformu Strateji Çalışması (2001)
 • Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümet Programı, Sağlıkta İlk 100 Gün Çalışması’nın hazırlanması (2003)
 • Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti Sağlık Bakanlığı (Prof. Dr. Recep Akdağ) Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın hazırlanması (2003)
 • Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti Sağlık Bakanlığı (Prof. Dr. Recep Akdağ) bütçe görüşmeleri genel kurul konuşmasının hazırlanması (2003)
 • Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ın Davos konuşmalarının hazırlanması (2003)
 • Üreme Sağlığı Yöneticileri İçin Eğitim Programı ve Materyali geliştirilmesi ve eğitimin yürütülmesi (2004, 2007)
 • Türkiye Üreme Sağlığı Politikası’nın hazırlanması (2005)
 • Uluslararası Nutrigenetik Sempozyumu’nun düzenlenmesi (Bu konuda Avrupa’da düzenlenen ilk sempozyumdur.) (2005)
 • Avrupa Birliği Projesi: Epilepsi Hastaları Arasında İlaca Dirençli Vakaların Farmakogenetik Özelliklerinin Araştırılması (2006-2008)
 • Nutrigenetik özellikleri dikkate alarak kronik kompleks hastalıklarla mücadele etmek amaçlı beslenme modellerinin geliştirilmesi (2003-2009)
 • Gentest entegre hizmet modelinin kronik ve kompleks hastalıkların korunmasında kullanılması (2004-2008)
 • Uluslararası Toplum Sağlığı Genombilim, Kompleks Hastalıklar ve Genetik Konferansı (2009)
 • Genetik özelliklerin atletik performansla ilişkisi (2016-2018)
 • Kariyer planlaması ve okul başarısının artırılmasında nörolojik–psikolojik–genetik özelliklerin analizi ve değerlendirilmesi (2016-2018)
 • 7K Tıbbı çalışma grubunun oluşturulması (VU Amsterdam ve Amsterdam Üniversitesiyle) (2019)
 • 7K Tıbbı ve Gentest araştırma projeleri (VU Amsterdam araştırmacıları ile) (2020)

Görev aldığım bazı komisyon, komite, kurullar

 • Devlet Planlama Teşkilatı 6. ve 7. Beş Yıllık Kalkınma Planları Sağlık Komisyonu üyelikleri (1987-1993)
 • Milli Sağlık Politikası Komisyonu Başkanı (1989-1990)
 • Milli Beslenme Politikası Çalışma Grubu üyesi (1992)
 • Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Bölge Komitesi, Türk heyeti üyeliği ve başkanlığı (1989,1990,1991,1992,1993)
 • Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Asamblesi, Türk heyeti üyeliği ve başkanlığı (1990,1991,1992,1993)
 • Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Daimi Komitesi üyeliği (1992,1993)
 • Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Daimi Komitesi Başkan Yardımcılığı (1993)
 • Dünya Sağlık Örgütü, European Observatory Yönetim Kurulu Başkanı (1998-2000)
 • Dünya Sağlık Örgütü, Reform Programı Direktörler Kurulu üyesi (1998-1999)
 • Avrupa 21. Yüzyıl Herkese Sağlık Politikası Komisyonu Başkanı (1998-2000)
 • Türkiye Nutrigenetik Bilimsel Danışma Kurulu üyesi (2004-2005)
 • Avrupa Birliği Toplum Sağlığı Genombilim Networkü Yönlendirme Komitesi üyesi (2007-2012)
 • Dünya Sağlık Örgütü ‘Health 2020’ Politika Geliştirme Kurulu üyesi (2010-2011)
 • Marie Curie Seçkin Araştırmacı Fonu, Avrupa’da Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Gentest Uygulaması Araştırması Yönlendirme Komitesi üyesi (2011-2014)
 • OECD Genetik Belirteçler, Etik, Hukuki, Sosyal Konular (ELSİ) Çalışma Komitesi Başkanı (2012-2013)
 • Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü Bilim Kurulu üyesi (2018-2019, 2020-2021)
 • Türkiye Kronik Hastalıklar ve Halk Sağlığı Enstitüsü Bilim Kurulu üyesi (2018-2019)
 • Atlas Biomed Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi (2020-…)

Bazı yayınlarım

 • Kitap: Contracting in Health Care (1998), WHO
 • Kitap: Becoming a Lion–Health Care Reforms in Kyrgyzstan (2000), WHO
 • Kitap: Health Care Reforms in Transition–Turkey (2002), WHO
 • Kitap: Genlerin Işığında Kişiye Özel Tıp (2018)
 • Kitap Bölümü: Management of Health Care Reform Processes in Central Asia
 • Kitap Bölümü: Health for America: Lessons from Europe (2014)
 • Yüzlerce rapor, doküman, makale, position paper, white paper, kitap bölümleri ve benzeri uluslararası yayınlar.

Bazı ödüllerim

 • Takdirname (1984)–Üstün başarı: Şehitlik Sağlık Ocağı Hekimi
 • Takdirname (1985)–Üstün başarı: 32. Piyade Alayı Sıhhiye Takım Komutanı
 • Takdirname (1987)–Üstün başarı: Sucuzade Sağlık Ocağı Hekimi
 • Takdirname (1993)–Üstün başarı: Müsteşar Yardımcısı (Bölgesel Sağlık İşbirliği

Konferansı)

 • Takdirname (1996)–Bosna-Hersek Savaş Sonrası Programı
 • Madalya (1997)–Kırgızistan Manas Üstün Hizmet Madalyası
 • Şeref Notu (1998)–Askar Akayev Kırgızistan Cumhurbaşkanı
 • Fahri Profesörlük (1999)–Kazakistan Halk Sağlığı Üniversitesi
 • İnovasyon Başarı Öyküsü: Gentest (2007)–TÜBİTAK
 • Best Practice in Europe: Gentest (2008)–Avrupa Birliği Toplum Sağlığı Genombilim Programı

Bazı üyeliklerim

 • Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Kurucu Mütevelli Üyesi
 • Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
 • Nutrigenetik ve Kişiye Özel Tıp Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı
 • Kabataşlılar Derneği
 • Kabataşlı Beşiktaşlılar Derneği
 • Beşiktaş Jimnastik Kulübü
 • Adana Türk Ocağı
 • Erdemli Yurttaş Hareketi Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı
 • Tüm Fütüristler Derneği
 • Yanındayız Derneği
 • International Public Health Genomics Editörler Kurulu üyesi
 • Applied and Translational Genomics Editörler Kurulu üyesi
 • London School of Economics Health Editörler Kurulu üyesi

Yabancı dillerim

 • Çok iyi derecede İngilizce
 • İyi derecede Almanca
 • Diğer bazı dillerde temel iletişim

Sosyal ilgi alanlarım

 • Tarih, dünya coğrafyası, edebiyat, kalkınma politikaları, teoloji, İslamiyet, felsefe, sinema, müzik, resim, illüzyonizm, psikoloji, Anadolu ve dünya mutfaklarından esinlenen yemekler yapmak, insana ve evrene dair her şey.

Çocuklarım

 • Efdâl Fuat Savaş, 1984, Diyarbakır doğumlu. Eğitimini Adana, Ankara, Londra, Kopenhag ve ABD’de Yale Üniversitesi’nde tamamladı. Halen New York’ta uluslararası bir kalkınma bankasında üst düzey yöneticidir.
 • Ayşegül Savaş, 1985, İstanbul doğumlu. Eğitimini Adana, Ankara, Londra, Kopenhag ve ABD’de Middlebury College (BA) ve San Francisco Üniversitesi’nde (MA) tamamladı. Halen Paris’te yaşayan uluslararası bir yazardır.

Ankara’da doğdu; bebekliği Adana’da geçti.
Konuşmaya erken başladı.
O günden beri susmadı. 🙂

Kulakları çocukluğunda da şimdiki kadardı.

Toktamış Köyü’nde annesi Günay, dayısı Erdal, teyzesi Fethanet, halası Aliye, amcasının kızı Semiye ve akrabaları Mesut ile.

Halk oyunlarına ilkokulda ilgi duydu.
Silifke, Adana ve Elazığ oyunlarını çok sever.
Harmandalı zeybeğine bayılır.

İlkokul orkestrasında melodika çalarken arkadaşları Funda Esen ve Serdar Türkoğlu ile.

Bilgi yarışmasında takım arkadaşları Ali Yaşat, Bülent Koçak ve öğretmenleri Şara Kutay ile. Bu yarışma sırasında yapılan bir haksızlıktan ötürü hüngür hüngür ağlamıştı.

Yatılı öğrencilik hayatında Türkiye’nin heryerinden arkadaşları oldu.

Yaşamında ilk karı 15 yaşında Kabataş’ta gördü.

Okul yemekhanesinde Süleyman Subaşı ve arkadaşlarıyla. Süleyman yemekleri çok adil dağıtırdı, son kalan kepçeyi hep Serdar’a verirdi.

Lisede basketbol takımında arkadaşları Güngör Başaran ve Pembe Panter ile. Serdar masa tenisinde de iddialıdır.

Okul bayrağını hep Serdar taşırdı.

Lise yıllarında otostopla bir Avrupa seyahati.

İyi bir tiyatro seyircisi ve oyuncusudur.
Bir Delinin Hatıra Defteri’ni sahnelemiştir.

İzci oymağından arkadaşı Temel Akkan ile.

Lise 1. sınıfta aldığı üstten bakmalı ilk fotoğraf makinası Lübitel ile çektiği kendi fotoğrafı (Şimdi buna “selfie” diyorlar.).

Kabataş’ın kordon boyu Serdar’ın bulunmaktan en mutlu olduğu yerdir.

Bir 10 Kasım günü Atatürk’ü anlatıyor.

Arkadaşları her sabah onun yayın odasından yaptığı anons ve müzik yayınıyla uyanırlardı.

İsviçre Alpleri’nde arkadaşı Barbara, babası Urs, kız kardeşi Ursula ile.

Bisikletle Avrupa turu yaptığında 16 yaşındaydı.
Hayali Türkiye’yi bisiklet yollarıyla örmektir.

Türkiye’de ilk 500’e girerek tıp fakültesini arkadaşı Fuat Bilgen ile birlikte kazandılar.

Üniversite yıllarında ‘Sıvı Dengesi’ adlı araştırmasından ötürü dekanları Prof. Dr. Güngör Ertem’den ödül alırken. İleriki yıllarda genomik alanındaki araştırmalarıyla uluslararası başarı elde etmiştir.

Amerika ve Kanada’yı kapsayan seyahatini üniversite yıllarında gerçekleştirmiştir. Yüzden fazla ülkeyi ziyaret etmiştir.

New York’ta, Empire State Building’in seyir terasında.

Arkadaşlarını eğlendirmeyi çok sever.

Adana Ray Spor’da, pek de kabiliyeti olmamasına rağmen futbol oynamıştır

Deniz tutkunudur.
35 yaşından sonra balık avlamayı bırakmıştır.

Almanya’da arkadaşı Renate ile

Tıp fakültesinden mezuniyet gününde arkadaşları Çınar, Bülent ve Neşe ile.

Diyarbakır Şehitlik Sağlık Ocağı’nı kendi elleriyle boyamıştır.

Şehitlik Sağlık Ocağı’da bir öğlen arası.

Diyarbakır’da, Dr. Meltem- Dr. Özgür Yağmur, Dr. Zehra Bilir abla ve arkadaşlarıyla sazlı sözlü bir akşam.

32. Piyade Alayı’nda Tabip Asteğmen.

Kızı Ayşegül’ün doğumundan sonraki ayak izi

Solda Rahime babaannenin kucağında kızı Ayşegül (Agu),
sağda Raziye anneannenin kucağında oğlu Fuat bebekliklerinde.

Kızı Agu.

Oğlu Fuat.

Serdar’ın annesi Günay ile oğlu Fuat arasındaki yoğun sevgisi.

Türkiye’nin en genç sağlık müdürü olarak (26 yaşında) zamanın Sağlık Bakanı Bülent Akarcalı ile.

Sağlık Bakanlığı Müşavirliği yıllarında kendilerinden çok şey öğrendiği Prof. Dr. Cemil Özcan ve Prof. Dr. Bülent Çoşkun ile.

Türkiye’nin en genç müsteşar yardımcısı olarak (30 yaşında) zamanın Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna ile.

Serdar’ın düzenlediği Ulusal Sağlık Kongresi’nin açılışını yapan Sağlık Bakanı Dr. Yıldırım Aktuna.

Genel Sağlık Sigortası çalışmaları sırasında Türkiye’yi ziyaret eden Prof. Dr. Brian Abel-Smith ve Prof. Dr. Aykut Toros’a verdikleri akşam yemeğinde eşi Neşe ile.

Türkiye’nin yoksullarına yönelik en kapsamlı sağlık programı olan Yeşil Kart sistemi Dr. Serdar Savaş ve ekibi tarafından geliştirilmiştir. Bu fotoğrafta Kızılcahamam’da ilk yeşil kart alan yurttaşlarımız bulunmaktadır.

Müsteşar Yardımcılığı sırasında yürüttüğü DSÖ Avrupa Daimi Komitesi Başkan Vekilliği görevindeyken Türkiye’de düzenlediği bir komite toplantısının akşam yemeğinde Almanya Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ile.

Müsteşar Yardımcılığı sırasında Malatya’da Toplum Ruh Sağlığı biriminin açılışında Vali Saffet Arıkan Bedük ve Prof. Dr. Bülent Çoşkun’la

Dayısı Erol Bozdan ile Gülek Yaylası’nda.

Çok sık ziyaret ettiği Ata’sının huzurunda.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Daimi Komitesi Başkan Vekili olarak 33 yaşında Atina’daki Avrupa toplantısını açıyor.

Londra’da yaşadıkları evin önünde Fuat ve Ayşegül.

Londra’daki evlerinde Serdar’ın çektiği bu fotoğrafta burslu olarak İngiltere’ye gelmelerini sağladığı uzmanlarla bir akşam yemeğinde Hulki Uz ve Haydar Sur ile diğer fertler birarada.

Kopenhag’ta yaşadıkları evi kendi elleriyle boyadı.

Kopenhag’daki evlerini boyadıktan sonra IKEA’dan aldıkları eşyaların montajını oğlu Fuat’ın yardımıyla yapıyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nde göreve başladığında Avrupa Başkanı Dr. Asvall ve Avrupa Program Direktörü Dr. Mac Fadien’in huzurunda görev yemini yaparken. Bu fotoğrafın çekilmesinden 4 yıl sonra Dr. Mac Fadien’in yerine Avrupa Program Direktörlüğü’ne atanmıştır.

33 yaşında, gelmiş geçmiş en genç program yöneticisi olarak DSÖ Avrupa Başkanı Dr. Asvall ile.

Fuat ve Ayşegül’le Kopenhag yakınlarında bir pazar yürüyüşü.

Kopenhag’da yaşadıkları komünde Danimarkalılara Türk yemekleri yapardı.
Türkiye’nin çeşitli yörelerinin lezzetleri yanında Çin, Hint, İtalyan yemekleri yapmayı da çok sever.

Oğlu Fuat ile.

Kızı Agu ile.

Kızı Ayşegül ile serin bir tekne akşamında.

1995 yılından beri her yıl ailecek ve dostlarıyla mavi tur yaparlar.

Avrupa Sağlık Politikaları ve Sistemleri Program Yöneticisi olduğu yıllarda İtalyan, Finlandiyalı ve Litvanyalı yetkililerle.

Kazakistan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Maksut Kuljanov ve arkadaşları ile Türkistan kasabasında Hoca Ahmet Yesevi türbesinin önünde. Hoca Ahmet Yesevi Anadolu’nun aydınlanmasında en önemli rol oynayan mutasavvıftır.

DSÖ görevi sırasında sık sık Türkiye’ye gelir arkadaşları ile Erdemli Yurttaş Hareketi’nin hazırlıklarını yapardı.

Kırgızistan sağlık reformunu (Manas Projesi) hazırladığı yıllarda Kırgız Sağlık Bakanı Dr. Kasiev ve Bakan Yardımcısı Dr. Subanbaev ile çalışırken.

Royal College of General Practitioners Başkanı ile Londra’da bir yemek.

Savaş sırasında Bosna-Hersek’te.

Bosna Hersek savaşı sırasında bulunduğu Mostar’da yıkılmış ünlü köprünün üzerinde.

Bosna Hersek’in dünyaca ünlü Halk Sağlığı Profesörü Arif Smajkiç’in evinde DSÖ Bosna Hersek Temsilcisi Dr. Neza Ruzdiç ile.

Bir Avrupa Bölge Toplantısı sırasında katılımcılarla DSÖ bahçesinde.
Bu, aynı zamanda odasının penceresinden gördüğü manzaradır.

İngiliz Kraliyet Hekimler Birliği’nin davetlisi olarak Londra’da Orta Asya Türk Cumhuriyetleri bakanlarına verilen yemekte konuşma yaparken.

Türkmenistan Sağlık Bakanı ve Türkmenistan TİKA Temsilcisi ile toplantı.

Türkmenistan Sağlık Reformu’nu uyguladığı yıllarda Türkmen ve uluslararası bilim insalarıyla.

Konuksever Türkmenlerin yer sofrasında. Gittiği ülkelerde halkla kaynaşmayı çok sever.

Türkmenistan’da onuruna verilen bir resepsiyonda Türkiye’nin Aşkabat Büyükelçisi, Birleşmiş Milletler Türkmenistan Temsilcisi ve Prof. Dr. Zafer Öztek ile.

Özbekistan’da halk dansı.

Özbekistan Sağlık Bakanı ve yetkililer Serdar’a Aksakal (Akil Adam) cübbesi giydirdiler.

Kopenhag’taki evlerinin bahçesinde oğlu Fuat ile bir pazar kahvaltısı.

Davet edildiği ‘Türkiye’nin Avrupa Birliği Süreci Konferansı’nda zamanın Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü, İngiliz Dış İşleri Bakanı ve yetkililerle.

Portekiz’de yürüttüğü bir proje sırasında ekibi ve Portekiz Müsteşarı ile.

İtalya’da yönettiği bir proje sırasında yetkililerle.

Fahri profesörlük ünvanını aldıktan sonra Dr. Asvall ile.

Avrupa Program Direktörü olarak Floransa’da resmi törenle karşılandı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün kuruluşunun 50. yılında efsanevi başkan Halften Mahler ve Prof. Dr. İhsan Doğramacı ile.

Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nın HFA Madalyası aldığı törende Danimarka Kraliçesi II. Margrethe ile.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı, ünlü fizik bilim insanı Askar Akaev tarafından verilen Manas Madalyası ve Kırgızistan Şeref Notu’nu alırken.

KKTC için hazırlamış olduğu Master Plan’ın sunumunda zamanın Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Sağlık Bakanı Gülsen Bozkurt ile.

KKTC Başbakanı Derviş Eroğlu ve Sağlık Bakanı Gülsen Bozkurt ile.

DSÖ Avrupa Program Direktörlüğü görevi sırasında Kopenhag’da düzenlenen Avrupa Bölge Konferası’nda Türkiye Sağlık Bakanı Dr. Osman Yaşar Durmuş ve Ana-Çocuk Sağlığı Genel Müdürü Prof. Dr. Ayşe Akın Dervişoğlu ile.

1999 depreminde bir ay boyunca deprem bölgesinde kaldı, kurduğu ekiple hizmet verdi.

Galatasaray’ın şampiyon olduğu UEFA final maçında arkadaşları Fuat Bilgen ve Bekir Ormancı’yla.

Fuat ve Ayşegül’ün mezun olduğu Özel Koç Lisesi’nde konferans verirken.

Avrupa dönüşü Türkiye’de Birleşik Sağlık Sistemleri’ni kurduğu yıllarda.

Birleşik Sağlık Sistemleri’ndeki çekirdek ekibiyle.

Hiçbir zaman hizmetlerini kesmediği okulu Kabataş Erkek Lisesi’nin bir öğretim yılı açılışındaki konuşmasından bir an.

Değerleri ve ilkeleri nedeniyle yürekten desteklediği Beşiktaş’ın şampiyonluğunu babası ve çocuklarıyla kutlarken.

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı hazırladığı yıllarda Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Füsun Sayek ile bir sempozyumda.

Ayşegül’ün sosyoloji ve antropoloji çift anadal yaparak bitirdiği Middlebury College’den mezuniyetinde Amerikan Başkanı Bill Clinton.

Fuat’ın ekonomi ve edebiyat alanlarında çift anadal yaparak derece ile bitirdiği Yale Üniversitesi’nin mezuniyet töreni.

Kızı Ayşegül, damadı Maksim ve oğlu Fuat.

Oğlu Fuat damadı Maksim ile.

Oğlu Fuat, gelini Kristina.

Kişilik gelişiminde önemli rol oynayan annesi Günay, babası Fuat Savaş.

2005 yılında Avrupa’nın ilk Nutri-Genetik sempozyumunu düzenledi, ulusal ve uluslararası çok önemli bilim insanlarını biraraya getirdi.

GENAR Toplum Sağlığı ve Genombilim Enstitüsü’ne destek veren Kerem Alptemoçin ve İstanbul Hukuk Fakültesi’nden İdare Hukuku hocası aynı zamanda Erdemli Yurttaş Hareketi’nin kurucularından Dr. Selçuk Soybay ile. Bu üçlü Beşiktaş maçlarında da uzun yıllar tribün arkadaşlığı yapmışlardır.

Hacettepe Üniversitesi’den bilim insanlarıyla Genar Toplum Sağlığı ve Genombilim Enstitüsü’nü kurduğu yıllarda Mass Array DNA teknolojisi üzerine düzenlenen uluslararası bilim çalıştayında.

Kabataşlı sınıf arkadaşları Rıza Güneli’nin kızının düğününde. Ayaktakiler soldan sağa Osman Arslan, Cavit Küngör, Atıl Paydaş, Rıza Güneli, Azmi Zülfikar. Oturanlar soldan sağa Birol Demircioğlu, Emre Utku, Serdar Savaş, Bekir Ormancı, Yıldırım Bayezit.

Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Meclisi üyesi olduğu yıllarda.

Kabataşlı arkadaşları ve babasıyla kahvaltıda.

Nutri-genetik eğitimini başarıyla tamamlayan diyetisyenler sertifikalarıyla.

Yaşam deneyimlerini paylaştığı Ankara’da bir grup lise öğrencisi ile.

Kabataşlı Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri’ne verdiği bir iftar yemeğinde.

Evladı gibi sevdiği Dr. Tomris Cesuroğlu’nun küçük kızı Alanur’la Hollanda’da.

Kabataşlı sınıf arkadaşlarıyla bir Galatasaray maçında kartal pençesi.

GentestDiet eğitimi verdiği hekim ve diyetisyenlerle.

Kabataş’tan sınıf arkadaşı Cavit Küngör ve minik kartal Batu Çağan ile Atatürk Stadı’nda Galatasaray maçında.

Geliştirdiği Gentest modeli Avrupa’daki en iyi uygulama seçildi.

Gentest modelinin geliştirilmesinde çok önemli rol oynayan AR-GE koordinatörü Dr. Tomris Cesuroğlu ve VU Amsterdam Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Elena Syurina ile.

Nepal Ulusal Televizyon kanalında bir program.

Nepal Anayasa Mahkemesi Başkanı Sapana Malla, eşi Ashok Malla ve Nepal’in Türkiye fahri konsolosu Prof. Dr. Günseli Malkoç ile Katmandu’da.

Gentest’in değerli nutri-genetik diyetisyeni Elif Keloğlu ile.

Arkadaşları Cavit Küngör ve Yıldırım Bayezıt ile.

52 yıllık can dostu Nuri Sisli’nin 2018 yılındaki vefatından bir ay önce Namrun Yaylası’nda.

‘Gelecek Konferansı’nda Gentest’i anlatıyor.

Gentest ekibinin değerli nutri-genetik diyetisyenleri Cansu Gülerçin ve Kader Algül ile.

Bir mavi turda Prof. Dr. Yaşar Bedük ve emekli general Mehmet Bedük kardeşler ve eşleriyle.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kişiye Özel Tıp ve Gentest konusunda konuşma yaptığı bir konferansta.

Londra yıllarından kadim dostu Dr. Nedret Hızel’in annesi değerli Hamiye teyzesiyle.

Bir konferans konuşması.

Değerli sanatçı Aylin Şengün Taşçı ve eşi Prof. Dr. Hasan Taşçı ile.

Kabataşlı sınıf arkadaşlarıyla.

YKS 2020’de öğrenciler Serdar’a “Ponçik Hocam” , Serdar öğrencilere “Kuzularım” diyordu. Bir canlı yayında yapılan haksızlık karşısında ağlamaktan gözleri şişmiş bir kuzu.

Pandemi sırasında Serdar’ı Yunanistan ve Türkiye’den takip eden Anna Sivaslıoğlu ile.

Z kuşağının takipçisi çocuklar Ahmet Sur ve Ali Hızel ile.

Amcası Suat ve babası Fuat Savaş.

Oğuzhan Uğur, annesi Pakize Uğur, babası Atilla Uğur ile.

Neden cumhurbaşkanlığına aday olduğunu ve neden partisiz aday olduğunu açıklarken.

Bu post ile yurttaşlarını haksızlık karşısında dik durmaya davet ediyordu.

Halası Aliye Şen, babası Fuat ve amcası Suat Pozantı Yaylası’nda.

Adaletsizliğin ve ölümün politikası olmaz.

Ailesi ve dostlarıyla.

Zanka TV’de Ferit Atay’la bir yayın öncesi

Kabataş Lisesi’nden sınıf arkadaşı Dr. Rıza Güneli ile

Değerli sanatçımız Betül Arım’la bir söyleşi postu

Cumhurbaşkanı Adayı / Partisiz ● Birleştirici

Partisiz ve birleştirici cumhurbaşkanı adaylığımı siz de destekleyin!
En hızlı ve etkin destek imza vermektir. Daha aktif rol almak isterseniz Sarı Otobüs Yolcusu olabilirsiniz. Tabii Sarı Otobüs hep yürüsün istiyorsanız maddi destek de verebilirsiniz.

100 Bin İmzaya Varım

Partisiz ve birleştirici cumhurbaşkanı adayı olmak için ülkemizde demokrasinin kurumsallaşmasını isteyen, ideallerimi ve vizyonumu paylaşan en az 100 bin imza gönüllüsüne ihtiyacım var. Lütfen siz de formu doldurun.

Dr. Serdar Savaş

Sarı Otobüs Gönüllüsü Olmak İstiyorum

Partisiz ve birleştirici cumhurbaşkanı adayı olarak Sarı Otobüs’le ülkemizi dolaşıyorum. Her ilde yurttaşlarımızla, siyasi partilerle, yerel yöneticilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla görüşüyorum.

Dr. Serdar Savaş

Maddi Destek Vermek İstiyorum

Sarı Otobüs 70 yaşında. Biraz yorgun. Zaman zaman rahatsızlanıp oto sanayi sitelerini ziyaret ediyor ama kararlı bir şekilde yolundan dönmüyor. Maddi desteklerinizle Sarı Otobüs durmasın.

Vizyonumuz Refah Toplumu

Erdemsiz demokrasi, demokrasisiz refah olmaz.

Bir halk erdemli değilse, ileri ve tam demokrasiyi anlamamışsa, kim cumhurbaşkanı olursa olsun kaybetmeye mahkumdur. Değişim kendimizden başlamalıdır.

Uygulayacağım Politikalar

Uygulamalarım sadece Türk halkı ve Türkiye sınırları içinde etki yaratacak şekilde olmayacaktır. Türkiye, insanlığın gelişmesi, yerkürenin korunması açısından uluslararası liderlik yapması gereken bir ülkedir. Özellikle Birleşmiş Milletler’in ‘Bin Yılın Kalkınma Hedefleri’ doğrultusunda yeni bir aşama olarak ortaya koyduğu ‘Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Amaçlar’a ulaşılmasını sağlayacak girişimlerde bulunmak, fikir ve projeler geliştirmek, bu alanda ihtiyacı olan ülkelere destek vermek, ulusumuza yakışır bir insanlık sorumluluğudur.

Türkiye sığınmacılar sorununu akıl ve hukuk içerisinde çözerek Lübnanlaşmayacaktır. Dünyanın…

Zihinsel ve fiziksel engelleri ortadan kaldıracağız. “Sakatlar”, “özürlüler”, “engelliler” şeklindeki…

Bilinçli ve eğitimli anne-babalarla sağlıklı, erdemli ve akılcı çocuklar yetiştireceğiz.…

Emperyalizm ve Uluslararası Kapitalizm'in (EVUK) oluşturduğu 'hastalık sistemi'ni değiştireceğiz. Dünyada…

Eğitim sistemimiz öğrenmeyi öğrenen bireyler yetiştirecektir. Eğitim ve öğretim kavramlarının…

1.Adil ve Etkili Yargı Sistemi Bağımsız, adil, etkili ve hızlı…

En güçlü yanlarımızdan biri olan zengin etnik çeşitliliğimiz, Emperyalizm ve…

Dindar yurttaşlarımız Hz. Muhammet Mustafa ve Mustafa Kemal Atatürk'e olan…

Milletimizi Emperyalizm ve Uluslararası Kapitalizm'in (EVUK) kıskacından kurtaracak, halkımızın tüm…

Türkiye, Atatürk’ün sürdürdüğü bağımsız, çok sıklet merkezli ve güçlü dış…

Bu konunun ilk cümlesi şudur: “Kürt yurttaşlarımızla PKK’yı birbirinden ayrı…

Barış pasif bir şekilde elde edilemez ve korunamaz. Planlı ve…