Partisiz ve Birleştirici Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Serdar Savaş erdemli bir toplum olmadan hayallerimize kavuşamayacağımızı söyledi.

Partisiz ve Birleştirici Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Serdar Savaş erdemli bir toplum olmadan hayallerimize kavuşamayacağımızı söyledi.

Dr. Serdar Savaş şöyle dedi:

‘’1994 yılından bu yana sürdürdüğümüz çalışmalarda; ülkemizin, halkımızın ve devletimizin gelişmesi için en önemli engelin yeteri kadar erdemli bir toplum olmadığımızdan kaynaklandığını tespit ettik. Erdemi de soyut bir kavram olmaktan çıkarmak için 12 maddelik bir Erdem Bildirgesi hazırladık:

1. Önyargısız ve eş duyumlu (empatik) olacağız.

2. Doğru ve samimi olacağız.

3. İyi ve şefkatli olacağız.

4. Bilgili ve araştırmacı olacağız.

5. Adil ve haksever olacağız.

6. Güçlü ve cesur olacağız.

7. Kararlı ve sabırlı olacağız.

8. Çalışkan ve disiplinli olacağız.

9. Barışçı ve uzlaşmacı olacağız.

10. Eleştiriye açık ve değişime hazır olacağız.

11. Estetik değerlere sahip ve sanatla iç içe olacağız.

12. Saygı ve sevgi dolu olacağız.

Bu ilkelere başka değerler de ilave edilebilir. Bunları temel değerler olarak görebilirsiniz. Gerek ‘Manifesto’ kitabımda gerek ‘İnsanca Yaşamak İçin Atatürk Gibi Düşün’ seçim bildirgemde bu değerlerin açıklamalarını bulabilirsiniz.

Yukarıdaki özellikleri taşımayan bir halkın tam ve ileri bir demokrasi kurması mümkün müdür? Ya da bu ilkeleri benimsememiş bir toplum hakça bir ekonomik kalkınma ile refah düzeyine erişmesi olası mıdır? Benim kanaatime göre bu iki sorunun da cevabı ‘’Hayır’dır’’. Dünyadaki örnekler de bu tespitimi desteklemektedir. Bütün refah toplumları, istisnasız olarak demokratik toplumlardır. Bu toplumların halklarının erdem düzeyleri yukarıdaki kriterlere göre değerlendirildiğinde bizden daha yüksektir.

Cumhurbaşkanlığına aday bir kişi olarak, bunları söylememi ‘akılsızlık’ olarak tanımlayabilirsiniz. Hep açıkladığım gibi, benim amacım bir makamı elde etmek değil, toplumumuzun olumlu yönde bir değişim ve dönüşüm sağlaması için katalizör olmaktır. Daha erdemli olmanın hepimizin çıkarına olduğu konusunda kritik bir kütleye sahip olmayan bir seçmen kitlesi tarafından cumhurbaşkanı olarak seçilmek benim amacım değildir. Seçim sürecini de kullanarak halkımızın hoşuna gitmeyeceği gerçekleri söylemeyi bir görev addediyorum. Erdem düzeyi düşük bir toplum; siyasetçisini, yöneticisini, hakimini, doktorunu ve toplumda sorumluluk üstlenen bütün bireyleri kendi içinden çıkarmaktır. Erdem düzeyi düşük bir toplumdan namuslu iş insanları nasıl çıkacak? Erdem düzeyi düşük bir toplumdan sözüne güvenilir öğretmen nasıl çıkacak? Erdem düzeyi düşük bir toplumdan rüşvet almayan yönetici nasıl çıkacak? Gerçekçi olmamız gerekir. Başkalarının namuslu, güvenilir, çalışkan, saygılı insanlar olmasını bekliyorsak önce aynaya bakmalıyız. Bu konuda sözünü ettiğim dokümanlarımda kendinizi her bir erdem ilkesi açısından değerlendirebileceğiniz sorular bulacaksınız. Lütfen zaman ayırıp bunları cevaplayınız. Cevapları kimseyle paylaşmanıza gerek yok. Aynada kendi gözlerinizin içine bakarak sonucu kendinize söyleyin ve yarın bugünkünden bir nebze daha erdemli olmak için değişimi kendinizden başlatın.

Siz de erdemli bir toplum haline gelmemizin; ülkemiz, halkımız, devletimiz için mutlaka gerekli olduğuna kanaat getiriyorsanız benim bu mücadeleyi bir cumhurbaşkanı adayı olarak yapmamda yanımda olunuz. Bu amaçla aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak 100 bin imza gönüllüsünden birisi de siz olabilirsiniz.’’

Saygılarımla,

Serdar Savaş

Partisiz ve Birleştirici

Cumhurbaşkanı Adayı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.