Partisiz ve Birleştirici Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Serdar Savaş Tek Sağlık politikası doğrultusunda her 100 bin nüfus için bir Hayvan Hakları ve Sağlığı Merkezi kuracaklarını açıkladı.

Partisiz ve Birleştirici Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Serdar Savaş Tek Sağlık politikası doğrultusunda her 100 bin nüfus için bir Hayvan Hakları ve Sağlığı Merkezi kuracaklarını açıkladı.

Dr. Serdar Savaş yaptığı açıklamada şöyle dedi:

‘’21. yüzyıl, Covid benzeri salgınların daha tehlikelilerinin de görüleceği bir zaman dilimidir. İnsanların, hayvanların doğal yaşam alanlarını işgal ve yok etmesiyle farklı canlı türlerinin kendi habitatlarının dışına çıktığını gözlüyoruz. Kentleşme, endüstrileşme, tarım arazisi elde etme gibi nedenlerle hayvan habitatları yok edildikçe hayvanlarla insanlar arasındaki temas artmaktadır. Bu da türler arası hastalık geçişlerini artırmaktadır. Artık insan sağlığını tek başına ele almak yetersiz bir yaklaşımdır. Cumhurbaşkanı olduğumda; çevre sağlığı, veteriner halk sağlığı ve insan sağlığı tek bir başlık altında ele alınacak ve bu yaklaşıma Tek Sağlık adı verilecektir.

İnsanın doğadaki her şeyin üstünde olduğu varsayımı, onun bütün canlıları ve yer kürenin, hatta uzayın tüm unsurlarını kendi menfaati doğrultusunda sömürmeye hakkı olduğu anlayışını geliştirmiştir. Antroposantrizm adı verilen bu yaklaşım kökünden yanlış olduğunu kavramakta geç kalmış olsak da hala bu hatadan dönerek adil bir ekolojik denge kurma imkanımız vardır. Uluslararası emperyalizm de, insanın, kendisini tüketerek ve sahip olarak gerçekleştirecek bir varlık olduğu mesajını çok çok güçlü bir şekilde vermektedir. Daha çok tüketim; daha çok enerji, daha çok karbon salınımı, daha çok su, daha çok tarım, daha çok kimyasal, daha çok hayvan katli, daha çok orman kesilmesi, daha çok akarsu, göl, deniz, okyanus kirlenmesi, daha çok küresel ısınma, buzulların daha çok erimesi ve başka bir çok ekolojik felaket anlamına gelmektedir. ‘İnsanca Yaşamak İçin Atatürk Gibi Düşün’ adlı seçim bildirgemde bu sorunlarla bütüncül bir şekilde mücadele etmenin politika ve yöntemlerini açıkladım. Bunlardan biri her 100 bin nüfusa bir Hayvan Hakları ve Sağlığı Merkezi kurmaktır.

Bu merkezlerde veteriner hekimlerin yanında hayvan hakları konusunda eğitimi görmüş çalışanlar ve idari görevliler yer alacaktır. Bu merkezlerin görevleri arasında toplumun Tek Sağlık, hayvan hakları ve sağlığı konusunda eğitimlerine yönelik etkinlikler düzenlenecektir. Bütüncül yaklaşımımızın gereği olarak bu alandaki yasal düzenlemeler yeniden ele alınacak, hayvanlara yönelik olumsuz eylemler, kabahatler alanında değil Türk Ceza Kanunu’nun düzenleme kapsamında bulunacaktır.

Hayvan hakları konusundaki aktivist dostlarımızın ‘’Tek çare veganizmdir’’ dediklerini duyuyorum. Nihai amaç olarak benim de katıldığım bu görüşün, Türkiye’de ve dünyada, insanlar tarafından bir anda kavranıp, kabullenip destekleneceğini düşünmek gerçekçi olmayabilir. Veganizm insanın düşünsel ve ruhsal olarak yüksek bir düzeyde bulunmasını gerektirir. Bu da ancak tüm insanların erdemlilik düzeylerinin artmasıyla mümkün olur. Ayrıca bin yıllar içindeki gelişmiş olan alışkanlıkların, dogmaların, üretim ve tüketim biçimlerinin bir anda değişmesi de mümkün olmayacaktır. Tabii ki aktivistler konuyu uçlarda ele almak, toplumu sarsıcı çalışmalar yapmak, çarpıcı mesajlar vermek şeklindeki çalışmalarını sürdürmelidir. Benim gibi politika yapıcılara düşen görev ise toplumu bu mesajları alacak anlayış değişikliğine yönelik çalışmalar yapmak, insanlığın kültür, ekonomi, hukuki alt yapı açısından veganizme hazırlanmasını sağlamaktır.

Bu yazdıklarım sizin için de bir anlam ifade ediyorsa lütfen aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak siz de bir 100 bin imza gönüllüsü olun.”

Saygılarımla,

Serdar Savaş

Partisiz ve Birleştirici Cumhurbaşkanı Adayı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.