Partisiz ve Birleştirici Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Serdar Savaş üniversite sınavlarını kaldıracaklarını söyledi.

Partisiz ve Birleştirici Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Serdar Savaş üniversite sınavlarını kaldıracaklarını söyledi.

Dr. Serdar Savaş yaptığı basın açıklamasında şöyle dedi:

‘’Ülkemizde insan gücü planlaması yapılmıyor. Eğitimle ekonomi ve sosyal yaşam arasında bir ilişki kurulmuş değildir. Bu da bir yandan üniversite mezunu işsizler ordusunu büyütmeye bir yandan da kalifiye iş gücü bulmakta sıkıntıya yol açmaktadır. Bu sorunların nasıl çözüleceğini ‘Manifesto’ kitabımda ve ‘İnsanca Yaşamak İçin Atatürk Gibi Düşün’ adlı seçim bildirgemde açıkladım.

Çocuklarımızı okul öncesi eğitimden itibaren nedensellik ilişkisiyle düşünen, kendi yeteneklerini keşfetmiş ve iletişim kurabilen bireyler olarak yetiştireceğiz. İlkokul yılları oynayarak öğrenmeye, okumayı sevmeye, mutlu bir çocukluk geçirmeye yönelik olarak planlanacaktır. Ortaokul yıllarında ise çocuklarımızın yetenek ve becerilerinin analiz edilmesi, onların yaşamlarında, kendileri ve toplumları için en fazla katma değer yaratacakları alanların belirlenmesi sağlanacaktır. Bu evrede hangi çocuğumuzun meslek lisesine, hangilerinin spor ya da sanat liselerine yöneleceği, kimlerin akademik liselere devam edeceği belirlenecektir. Bu belirlemeler; öğrencilerimizin ayda bir kez girecekleri merkezi sınavlar, rehberlik hizmetleri kapsamında yapılacak değerlendirmeler, öğrenci-aile-okul arasındaki iletişimle yapılacaktır.

Akademik liselere üniversitelere devam edecek öğrenciler alınacaktır. Lise yıllarında öğrencilerin üniversitede hangi bölümlere yöneleceği yine her ay yapılacak merkezi sınavlar, rehberlik hizmetleri ve öğrenci-aile-okul arasındaki iletişimle ortaya konacaktır. Öğrencilerin sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi, kişisel gelişimlerini sağlamaları, yaşam amaçları da yönelimlerinin belirlenmesinde etkili olacaktır. Akademik liseyi bitiren öğrenci, merkezi sınav sonuçları ve diğer özelliklerini içeren dosyalarla üniversitelere başvuracaktır. Her üniversite kendi öğrencisini kendisi seçecektir. Gencimiz üniversiteye kapalı zarflar içerisinde iki dosya sunacak, bunlardan biri akademik diğeri finansal bilgileri içerecektir. Üniversiteler öğrenciyi akademik olarak değerlendirerek kabul edecektir. Finans dosyaları kabulden sonra açılacak öğrencinin beyan ettiği ekonomik durumunun beyana uygun olduğu belirlendikten sonra ne kadar ücret ödeyeceği, yüzde kaç burs alacağı ya da tam burslu okuyacağı tespit edilecektir. Öğrenci burs ücretinin bir kısmını üniversite içinde çalışarak ya da bulunduğu çevredeki sosyal hizmetlere katılarak temin edecek kalan kısmı üniversite tarafından karşılanacaktır. Üniversiteler kamu ve özel sektöre yaptıkları projelerle, sağladıkları araştırma fonlarından, kendi ekonomik işletmelerinden, mezunlarından aldıkları bağışlardan, mezun öğrencilerin burs geri ödemelerinden ve gerektiğinde yerel ve ulusal bütçeden alacakları desteklerle bursları karşılayacaktır.

Bu uygulama ile Türkiye bir yandan meslek liselerini güçlendirip endüstri, tarım ve hizmet sektörlerine nitelikli iş gücü kazandırırken, üniversiteler de kapasite azlığı oluşturmadan nitelikli yüksek öğrenim ve bilimsel araştırma hizmetleri sunacaktır.

Türkiye’nin böyle bir sistem kurmak için yeterli kaynakları vardır. İhtiyaç duyulan ise ülkenin liyakat sahibi, bilimsel düşünen, erdemli insanlar tarafından yönetilmesidir.

Siz de bu vizyona destek veriyorsanız https://www.serdarsavas.org/yuz-bin-imzaya-varim/ bağlantısından 100 bin imza gönüllüsü olunuz.’’

Saygılarımla,

Serdar Savaş

Partisiz ve Birleştirici

Cumhurbaşkanı Adayı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.