Emperyalizm ve Uluslararası Kapitalizm’in (EVUK) oluşturduğu ‘hastalık sistemi’ni değiştireceğiz.

Dünyada ve Türkiye’de ‘sağlık sistemi’ olarak sunulan aldatmaca, ‘hastalık sistemi’dir. ABD, NATO, Çin, Rusya dâhil olmak üzere askeri harcamalar toplam 2 trilyon dolar düzeyindeyken hastalıklar için yapılan harcamalar 10 trilyon dolar civarındadır. Bu hastalıklardan korunmak için ise ayrılan kaynak 200 milyar dolar yani hastalık harcamasının 50’de biri yani %2’sidir. Bu durum tesadüf değil Emperyalizm ve Uluslararası Kapitalizm’in (EVUK) bir sömürü sistemidir. O nedenle gerçekten sağlıktan söz etmek istiyorsak devrim niteliğinde değişiklikler yapmak zorundayız.

1.Yurttaşların Sağlık Düzeyini Yükselten Sistem

8K Tıbbı ile dünyaya örnek olacağız.

Hastalık üzerine kurulmuş olan sömürü sisteminden, yurttaşların hastalıklardan korunması, sağlıklarının geliştirilmesi ve yaşam kalitelerinin artırılmasını amaçlayan bir halk sağlığı sistemine geçilecektir. Bu sistemin esası, benim nitelikli bir ekiple birlikte geliştirmiş olduğum ‘7K Tıbbı’dır. Tıp; Kişiye özel, Kestirimci, Koruyucu, Kapsayıcı, Kanıta dayalı, Keskin, Katılımcı özellikleriyle uygulanacaktır. Cumhurbaşkanı adayı olarak 7K’ya bir K daha ekleme zamanı gelmiştir. Sekizinci K, sağlık hizmetlerinin finansmanının ve sunumunun ‘Kamusal’ nitelikte olması gerektiğine işaret edecektir. Özel sektörün varlığı toplumun farklı kesimlerinin farklı nitelikte hizmet almasıyla sonuçlanmayacaktır.

2.8K Takımları

8K Tıbbı birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev alacak bir ekip tarafından uygulanacaktır. Bu ekipte; aile hekimi, halk sağlığı hemşiresi, ana-çocuk sağlığı hemşiresi, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, sosyal hizmet görevlisi, ağız ve diş sağlığından ve hijyeninden sorumlu görevli bulunacaktır. Bunların sayıları sorumlu olunan nüfusa göre belirlenecektir. Doğaldır ki bilimsel gelişmeler, değişen ihtiyaçlar, ortaya çıkan yeni becerilerle donanmış insan kaynakları doğrultusunda 8K Takımları da değişecek ve gelişecektir.

3.Sağlıkta Toplumsal Risk Yönetimi

Güçlü temel sağlık hizmetleriyle toplumsal ve kişisel risk yönetimi yapacağız.

Kapitalist sistemin yol açtığı başta kronik ve kompleks hastalıklar ve salgınlar olmak üzere toplumsal sağlık risklerine karşı halk sağlığı-veteriner halk sağlığı-çevre sağlığı üçgeni içerisinde bütünleşik tek sağlık programı hayata geçirilecektir.

4.Sağlıkta Kişisel Risk Yönetimi

8K Takımları kendi görev alanlarındaki her bireyin genetik, yaşam tarzı ve mevcut sağlık düzeylerini dikkate alarak bireysel risk profilini çıkaracaktır. Bu profilde kalp krizi, kanserler, diyabet, obezite, inme, kemik erimesi gibi kronik ve kompleks hastalıklar bulunacaktır. 8K Takımları bireyleri karşı karşıya oldukları risklerden koruyucu programları kişiye özel olarak uygulayacaklardır. Bu programların bileşiminde beslenme, egzersiz, uyku ve stres yönetimi, besin destekleri, güneşten doğru yararlanma ve sosyal ilişkiler bulunacaktır. Toplumsal olarak sağlık düzeyimizin korunması ve geliştirilmesinde de beslenme, egzersiz, uyku, stres yönetimi ve besin destekleri kullanımına yönelik programlar uygulanacaktır.

5.Rasyonel Hastane Hizmetleri

RTE ve AKP, rant ve talan yaratmak üzere ülkenin her yanını şehir hastaneleriyle doldurmuştur. EVUK’un ‘hastalık sistemi’ politikalarının uygulaması olan bu hastaneler çok büyük kaynak israfına neden olmaktadır.

Cumhurbaşkanı olduğum Türkiye’de hastaneler birinci basamakta bulunan 8K takımları ile bütünleşik olarak hizmet verecektir. Hangi 8K takımının hangi hastane veya hastanelerle çalışacağı nüfus ve ulaşım kriterlerine göre belirlenecektir. Sağlık sorunlarının çok büyük bir kısmı 8K takımları tarafından çözülecek, hastanelere sevk gerçek ihtiyaç halinde yapılacaktır. Ulusal sağlık sistemi içerisindeki hastaneler kamu kuruluşu niteliğinde olacak, özel hastaneler sağlık turizmi ve özel sigortalarla ilişkili olarak hizmet verecektir.