1. Her yıl akçalı işlerimi bağımsız bir denetleme kurumuna ve/veya TBMM’de temsil edilen bütün siyasi partilerin birer temsilcisinden oluşan bir komisyona incelettirerek sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağım.

2. Cumhurbaşkanlığı görevim sırasında; ev, arsa, işyeri, hisse senedi, diğer değerli evraklar, ezcümle taşınır, taşınmaz hiçbir mal edinmeyeceğim.

3. Hiçbir özel ve tüzel kişiye haksız menfaat temin edecek karar vermeyeceğim, uygulamada bulunmayacağım.

4. Benim onayım gereken tüm yolsuzluk araştırmalarını onaylayacağım.

5. Şahsıma avantaj sağlayacak özlük hakları değişikliklerinin bir sonraki dönemde yürürlüğe girmesini sağlayacağım.

6. Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda herhangi bir yakınıma, akrabama, arkadaşıma veya herhangi bir kişiye haksız pozisyon temin edecek karar vermeyeceğim, uygulamada bulunmayacağım.

7. Benim adımı verip yakınım olduğunu söyleyerek haksız menfaat veya pozisyon elde etmek isteyen kişilere yardımcı olunmaması gerektiğini ilgili kurumlara bildireceğim ve böyle bir talebin olması halinde durumun ivedilikle tarafıma bildirilmesini isteyeceğim.

8. Kamu kaynaklarını kullanarak hiçbir gereksiz, lüks, israfa neden olacak harcama yapmayacağım.

9. Siyasi çalışmalarımda devletin hiçbir kaynağını ve imkanını kullanmayacağım.

10. Siyasi hicivlere hoşgörüyle yaklaşacağım ve bu konuda hakaret davası, suç duyurusu ve benzeri takiplerde bulunmayacağım. Türk Ceza Kanunu’nda, AİHM kararlarına ve Anayasa’ya aykırı olarak bulunan ‘Cumhurbaşkanı’na Hakaret’ suçunun kaldırılması için çalışacağım.

11. Yukarıdaki 10 madde ile ilgili eleştirileri, suçlamaları, bağımsız bir denetleme kurumuna ve/veya TBMM’de temsil edilen bütün siyasi partilerin birer temsilcisinden oluşan bir komisyona incelettirerek sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağım.