Bu aydınlatma metni, web sitemizde bulunan “100 Nim İmzaya Varım” alanından elde edilen kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi gereği Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan Dr. Serdar Savaş tarafından hazırlanmıştır. 

Adresi: Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Yıldırım Oğuz Göker Sok. No:1 Carlton 17 Daire:7 Beşiktaş/İstanbul 
Telefon: (0212) 436 04 36        E-mail: ssavas@serdarsavas.org 

“Yüz Bin İmzaya Varım” alanında: ad, soyadı, T.C. kimlik no, telefon no, e-posta, doğum tarihi, eğitim durumu, ülke/bölge, yaşanılan şehir, siyasal düşünce kişisel verilerini Dr. Serdar Savaş’ın Partisiz Cumhurbaşkanı adayı olması için 100 bin imza toplanması için gönüllü olduğunu belirlemek amacıyla web sitesi üzerinden elde edilmekte, otomatik yolla işlenmektedir.  

Kişisel veriler Kanunun m. 5.2 ve 6.3 doğrultusunda; açık rızanız olmaksızın, gönüllü olduğunuzu ispat etmek, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla işlenmektedir.  

Kanun m. 5.1 ve 6.2 doğrultusunda; açık rızanızın alınması şartıyla, faaliyet kapsamında gerekli görülen raporlamaların, istatistiklerinin ve benzeri incelemelerin yapılması, iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması için temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla işlenmektedir. Açık rızaya dayanan işlemlerde, açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır. 

Kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Kanun m. 5.2 ve 6.3 kapsamında; yetkili kamu kurum ve kuruluşları, sözleşmeli hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız kuruluşlar ile paylaşılmaktadır. Kanun m. 5.1 ve 6.2 kapsamında belirlenen amaçlar bakımından açık rızanızın alınması şartı ile aktarılabilmektedir. 

Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını https://www.serdarsavas.org/ adresinde bulunan Başvuru Formu’nda açıklandığı üzere belirlenen iletişim kanalları üzerinden ileterek yapılabilir.  

Dr. Serdar Savaş 

 AYDINLANMA BEYANI 

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, aydınlatma metnini anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim. 

 Veri Sahibi Adı Soyadı  :………………………………..      T.C. Kimlik No: …………………………….. 

Tarih           :…./…../………..                                                                  İmza 

AÇIK RIZA BEYANIM 

Veri sorumlusunun kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, açık rızanın alınmasından kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesine Açık Rızam ile Kabul Ediyorum.