Partisiz ve Birleştirici Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Serdar Savaş etnik kültürler arasında ayrım yapanların 100 bin imza kampanyasında kendisine destek vermemesini istedi.

Partisiz ve Birleştirici Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Serdar Savaş etnik kültürler arasında ayrım yapanların 100 bin imza kampanyasında kendisine destek vermemesini istedi.

Dr. Serdar Savaş şöyle dedi:

‘’Türkiye coğrafyası binlerce yıldır uygarlıkların geliştiği ve farklı kavimlerin üzerinden geçiş yaptığı bir yerküre parçası olmuştur. Yüzlerce uygarlık, binlerce kavim bu topraklarda yaşam alanı bulmuştur. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı imparatorlukları, egemenlikleri altında bulunan kavimleri yönetmiş, gelenekleri olan devletler kurmuşlardır. Coğrafyamızın yeni devleti Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyetidir. Osmanlı İmparatorluğu’nun onlarca çöküş nedeni arasında, Fransız İhtilali’nden sonra gelişen milliyetçilik akımlarının ve ulus devlet arayışlarının da etkisi vardır. Tarihin gelişim dinamiklerini çok iyi analiz eden Atatürk, Türkiye Cumhuriyetini etnik, dini, sosyal sınıf referansı vermeden yurttaşlık-vatandaşlık esasına dayalı modern bir ulus devlet olarak tasavvur etmiş ve o günün koşullarında imkansız olarak tanımlanacak bir projeyi başarıyla hayata geçirmiştir. Bugün ülkemizde onlarca farklı etnik kökenden gelen, kökleri Balkanlarda, Kafkaslarda, Ege adalarında, Orta Doğu’da ve Orta Asya’da olan yurttaşlarımız vardır. Bu etnik kültürler birbirleriyle karışmış, akrabalık bağları kurmuş ve dünyanın en zengin genetik havuzlarından birini oluşturmuştur. 20 yıldan fazladır sürdürmekte olduğum genomik çalışmalar, Türkiye’de herhangi bir kimsenin ırksal aidiyet iddia edemeyeceğini tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ortaya koymuştur. O nedenle söylemlerimde ‘’etnik kültür’’ ifadesine yer vermekteyim. Genetik yapısı ağırlıklı olarak Orta Asya ve Kafkasya özellikleri taşıyan ve kendisini Kürt olarak ifade eden yurttaşlarımız olduğu gibi koyu Türk milliyetçisi olup genetik özellikleriyle Ermeni, Rum ve Yahudi genotipi olan yurttaşlarımız vardır. Zenginliğimizin ırksal değil kültürel olduğunu ortaya koyduktan sonra bakılması gereken husus kendimizi nasıl ifade edeceğimizdir. Bunun yanıtı Atatürk milliyetçiliğindedir. Bu anlayışta Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları devletlerine vatandaşlık illiyeti ile bağlı olup eşit haklara sahiptir.

Ne var ki, kimi siyasilerin ve yöneticilerin dar ve kimi zaman faşizmi çağrıştıran anlayış ve uygulamaları ile yapılmış önemli hatalar vardır. Bu hataların olumsuz etkilerinden zarar görmüş gayrimüslim unsurlarımız, Kürt yurttaşlarımız ve başka kültürel zenginliklerimiz olmuştur. Şunun altını kuvvetle ve önemle çizmek isterim ki tüm çabalara, planlara, uygulamalara rağmen ulusumuzun farklı etnik kültürleri arasında halk düzeyinde bir çatışma yaratılamamıştır. Bugün bize düşen; ulusumuzun ve devletimizin bütünlüğünü, devlet dilimizi, devlet okullarındaki eğitim dilimizi koruyarak tüm etnik kültürlerimizin önünü açmak, dillerini öğrenmelerini sağlayacak düzenlemeler yapmak, kültürlerini ortaya koyarak dünyayla paylaşmalarına zemin yaratmak olmalıdır. Emperyalizm Ve Uluslararası Kapitalizme (EVUK) karşı kendimizi ve çıkarlarımızı korumanın önde gelen gereklerinden biri budur.

Ancak ülkemizde az da olsa Türklüğe karşı olumsuz duygular besleyen bireylerin yanında Kürt yurttaşlarımızı rencide edecek söylemler kullanan kişiler, siyasiler de bulunmaktadır. Ülkesinin ve toplumunun birliğinden ve bütünlüğünden yana olan sorumlu bireylere düşen bu söylemler karşısında soğukkanlılığını ve sağduyusunu korumaktır. Nefret söylemlerine karşı nefret söylemleriyle cevap vermek toplam nefreti artırmaktadır. Dilimizin birleştirici, farklı etnik kültürlere saygılı, kucaklayıcı olmasına özen göstermeliyiz.

Etnik kültürler arasında ayrım yapan birinin, diğeri üzerinde baskı unsuru olmasını isteyen, ötekine yaşama hakkı tanımayan görüş sahiplerinin bana destek vermesini istemiyorum. Ayrımcılık iyi ve güzel ile bağdaşmaz. Ben iyiyi ve güzeli halkımın yaşamında hakim kılmak istiyorum. İyiye ve güzele düşmansanız benimle olmayınız.’’

Serdar Savaş

Partisiz ve Birleştirici

Cumhurbaşkanı Adayı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.